Coalition for Books 2024 Māori Books catalogue

Ngā Pukapuka Māori 2024
Ā tātou pukapuka, ā tātou kōrero

Māori Books 2024
Our books, our stories


Catalogues

View the digital catalogue in English
View the digital catalogue in te reo Māori

Download a printable version in English


With thanks to Gavin Bishop (Ngati Pukeko, Ngati Awa, Ngati Mahuta, Tainui) and Penguin Random House New Zealand for illustrations from Patu: The New Zealand Wars.

E mihi ana ki a Gavin Bishop (Ngāti Pūkeko, Ngāti Awa, Ngāti Māhuta, Tainui) me Te Whare o Penguin Aotearoa mō ngā pikitia i whakamahia ai i Patu: The New Zealand Wars.

Post a comment

You must be logged in to post a comment.