He karanga tāpaetanga! Call for submissions! Microfiction anthology

He karanga tāpaetanga!

Nau mai e te pukapuka hou e mau rā i ngā pakiwhāiti, i ngā kōrero pono auaha nei, i ngā toikupu kōrero, ka eke atu rā ki te 250 kupu te roa, mā te pukapuka 100 kōrero te rahinga i roto tonu i te reo Māori me te reo Ingarihi.

E rua ngā take o tēnei paenga reorua: ka tahi, he whakaatu i te hiranga toi o te paki whāiti nei, ka rua, ka noho hei mātāpuna mō te ako reo.

Mā te kōrero paki me te kōingo ki te reo – e rōreka ai tō waha!

Ko tā tēnei kohinga hou, he mea tā o mua, he mea hou kua tuhia hei whakatauiratanga ikeike o tēnei kātū pakiwhāiti. Ā tēnā, he mea tono ki a koutou katoa e ngā kaituhi, e ngā taniwha hikuroa tae atu rā ki ngā kaituhi hou e ngana tonu nei.

He tono nā mātou mō ngā tuhinga reo Ingarihi rānei, reo Māori rānei. Mēnā he reorua koe, tēnā koa meinga mai tō paki i roto anō i ngā reo e rua. Ka mahi tahi ngā ētita, ngā kaituhi me ngā kaiwhakamāori, kaiwhakapākehā kia noho mai tō paki ki te whārangi ki ngā reo e rua.

Tukuna mai kia kotahi (1) rānei, kia rua (2) rānei ngā paki me te haukiri e 60 kupu te roa.

Tukuna mai tō tāpaetanga me ō pātai ki: anthologymicrofictions@gmail.com

Ka katia ngā tāpaetanga ā te 30 o Māehe.

He mea whaiutu tēnei – ko ngā paki katoa e kōwhiringia ana, tērā ka utua.

Ko Michelle Elvy rāua ko Kiri Piahana-Wong ngā ringa takatā, ā, ko ngā kaitohu tuhituhi, ko Robert Sullivan rāua ko Hinemoana Baker. Ko te kaiwhakaputa nei, ko Massey University Press.


Call for submissions!

For a book of microfictions, creative nonfictions and prose poems, up to 250 words, for a book of 100 stories to be shared in te reo Māori and English.

This dual-language anthology is dual-purpose: to showcase the art of the small story and to serve as a source for language learning.

Storytelling and love of language – see how your voice shines!

This new collection will include a combination of previously published and brand-new works that are exemplary of the small form. All are encouraged to submit, from well-established writers to new and emerging voices.

We invite submissions in English and te reo Māori. If you are bi-lingual, please submit your work in both languages. Editors and writers will work with translators to bring your work to the page in both languages.

Please send 1-2 stories plus a 60-word bio.

Send submissions and all queries to: anthologymicrofictions@gmail.com

Submissions close 30 March 2024.

This is a paid opportunity – all stories selected for the anthology will be paid a fee.

The editors are Michelle Elvy and Kiri Piahana-Wong, with advisors Robert Sullivan and Hinemoana Baker. The publisher is Massey University Press.

Post a comment

You must be logged in to post a comment.